Ordinace praktického lékaře

385 511 773, 720 024 098

Naši lékaři

MUDr. Anna Trávníčková

 • Pondělí
  10:00 - 11:30, 12:00 - 14:00 Pouze objednaní pacienti
 • Úterý
  8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
 • Středa
  13:00 - 19:00
 • Čtvrtek
  8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00 Pouze objednaní pacienti
 • Pátek
  8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00 Pouze objednaní pacienti

Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

         

Ceník výkonů neplacených zdravotními pojišťovnami

Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz 400Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz od 65 letech 400Kč
Prohlídka na zbrojní průkaz 600Kč
Prohlídka na zbrojní průkaz prodloužení platnosti 300Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodní lékaře 150Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 150Kč
Vyšetření k vydání profesních průkazů (potravinářský průkaz, svářečský apod.) 300Kč
Vyplnění tiskopisu pro úrazové pojištění 350Kč
Vypracování posudku bodového hodnocení bolestného při úrazu 350Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu 100Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti 500Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování 100Kč
Vypsání žádosti do zařízení soc.péče 250Kč
Vypsání žádosti do zařízení soc.péče (kopie PN) 250Kč
Zdravotní prohlídky do zaměstnání včetně způsobilosti k práci (Vstupní, preventivní, výstupní prohlídka) 400Kč
Prohlídka a vypsání žádosti na lázně pro samoplátce 400Kč
Předoperační vyšetření pro operace nehrazené pojišťovnou vyšetření pro operace nehrazené pojišťovnou 550Kč
Vyšetření okultního krvácení s interpretací výsledku (hrazeno pojišťovnou od 50ti let) 150Kč
Pořízení kopie zdravotnické dokumentace – 1 strana 5Kč
CRP test odlišující virové a bakteriální infekce s interpretací výsledku na počkání 120Kč

Obecné výkony - ceník pro nepojištěné pacienty

Komplexní vyšetření praktickým lékařem pro samoplátce  800Kč
Opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem pro samoplátce 500Kč
Cílené vyšetření praktickým lékařem pro samoplátce 200Kč
Ambulantní měření krevního tlaku 200Kč
Stanovení glukózy glukometrem na přání pacienta 150Kč

Povinná očkování

Tetanus je závažné onemocnění. K nákaze dochází průnikem infekce otevřenými ranami. Prognóza onemocnění je nepříznivá, úmrtnost novorozenců je 90%, u starších osob 50%. Prodělaná infekce nezanechává imunitu. I přesto, že se provádí pravidelné očkování, nepodařilo se toto onemocnění zcela vymýtit. Očkování se provádí očkovací látkou anatoxinum tetanicum. Základní očkování se provádí třemi dávkami u osob, které nebyly očkovány proti tetanu nebo byly očkovány před více než patnácti lety. Doporučený interval mezi první a druhou dávkou je 6 - 10 týdnů, mezi druhou a třetí dávkou 6 - 10 měsíců. Přeočkování se provádí jednou dávkou vždy nejpozději do 15 let od posledního očkování.

 

Doporučená očkování

Chřipka je virové onemocnění, vyskytující se po celém světě. V zimě v oblastech mírného pásu a většinou během teplé vlhké sezony v tropických oblastech. V České republice je vrchol výskytu infekce většinou v období od ledna do března, kdy se objevují i chřipkové epidemie. Chřipkou ročně v České republice onemocní 1,5 - 2 miliony lidí a zemře 2000 - 3000 lidí. Nejúčinnější prevencí je očkování. Nejvhodnější doba pro očkování od září do listopadu, tedy v období před začátkem chřipkové epidemie. Ochrana před chřipkou začíná 2 týdny po očkování a přetrvává přibližně 6 měsíců až 1 rok. Rizikové skupiny by proto měly být očkovány proti chřipce každý rok. Významnou úlohu v prevenci této nemoci má i hygiena (mytí, dezinfekce). V období epidemie je potřeba se vyhýbat přelidněným prostorům a nedotýkat se rukou nosu nebo úst.
Žloutenka typu A, nebo také hepatitida je virová infekce jater. Nemoc postihuje především děti a mladé lidi. V České republice v roce 2008 propukla epidemie žloutenky typu A, po které virus neustále cirkuluje v populaci. Dále se žloutenka typu A vyskytuje v zemích s nízkým hygienickým standardem v oblastech Afriky, Asie, Středomoří, Středního východu, Střední a Jižní Ameriky. Onemocnění žloutenkou se v první fázi projevuje chřipkovými obtížemi (teplota, nevolnost, bolest hlavy a břicha, celková slabost). Dále se mohou vyskytnout kloubní, kožní a nervové projevy. V další fázi nemoci dojde ke zhoršení potíží, kdy má pacient tmavší moč, světlou stolici a svědění kůže. Příznaky v některých případech nemusí být přítomny vůbec a nemocného přivádí k lékaři až žluté zbarvení kůže a bělma oka. U 10 % pacientů může dojít ke komplikovanému průběhu onemocnění. Následná rekonvalescence může trvat i několik měsíců. Existují i bezpříznakové formy infekce, kdy se nemocný pohybuje v populaci a nepozorovaně přenáší virus na další osoby. Preventivní opatření zahrnují zvyšování osobní hygieny a zdravotní výchovu o dodržování hygienických zásad. Důraz musí být kladem na konzumaci nezávadné pitné vody a potravin. Nezastupitelnou preventivní roli hraje očkování, které je doporučeno nejen při cestování ale i pro tuzemsko.
Žloutenka typu B je vysoce odolný virus, který také primárně napadá játra. V kapce zaschlé krve přežívá několik týdnů a zmrazení ho nezničí. Je známo, že tato infekce je 100x nakažlivější než AIDS. Onemocnění bývá těžší a rekonvalescence delší než v případě žloutenky typu A. Také k úmrtí dochází častěji. Spolehlivou ochranou proti tomuto onemocnění je očkování. Základní očkovací schéma poskytuje celoživotní ochranu. Od poloviny roku 2001 se v ČR očkují děti v rámci pravidelného očkovacího kalendáře.
Klíšťová encefalitida je onemocnění způsobeno viry patřící do komplexu virů klíšťového zánětu mozku. Přenos na člověka se uskutečňuje přisátím klíštěte, ale i požitím mléka z infikovaných zvířat, zejména kozího. Citlivost proti onemocnění je všeobecná. Osoby, které žijí trvale v ohnisku nákazy, často překonají lehkou formu onemocnění nebo zcela bezpříznakovou formu. V některých případech onemocnění může probíhat těžce. Onemocnění zanechává trvalou imunitu. Jednoznačná cílená léčba tohoto onemocnění neexistuje. Jediná účinná prevence je očkování. Základní očkovací schéma je stejné pro všechny osoby od 16 let věku a skládá se ze tří dávek vakcíny proti klíšťovému zánětu mozku. První dávka se podává ve zvoleném termínu, druhá dávka se aplikuje o 1 až 3 měsíce později. Pokud je třeba dosáhnout imunitní odpovědi rychle, může být druhá dávka podána za dva týdny po první dávce. Třetí dávka se podává za 5 až 12 měsíců po druhé vakcinaci. Aby bylo dosaženo imunity před začátkem sezónní aktivity klíšťat, což je na jaře, měla by být první a druhá dávka podána nejlépe během zimních měsíců. Třetí dávka vakcíny by se měla aplikovat před začátkem následující sezóny klíšťat. První přeočkování by se mělo provést nejpozději za 3 roky po aplikaci třetí dávky. Následná přeočkování mají být prováděna podle oficiálních doporučení, avšak ne dříve než za 3 roky po předchozím přeočkování. V závislosti na místní epidemiologické situaci a zkušenostech, byly pro následná přeočkování oficiálně doporučovány intervaly 3 až 5 let.
Meningitida, neboli "zánět mozkových blan" je zánět ochranných membrán pokrývajících mozek a míchu, známých pod souhrnným názvem mozkomíšní pleny. Zánět může vzniknout v důsledku infekce viry, bakteriemi či jinými mikroorganismy, méně často pak vlivem některých léků. Meningitida může ohrozit život člověka, neboť k zánětu dochází v oblasti mozku a míchy; proto je nemoc klasifikována jako stav vyžadující akutní zásah. K nejčastějším symptomům meningitidy patří bolesti hlavy a ztuhlost šíje spojené s horečkou, zmateností nebo poruchami vědomí, zvracením a neschopností snášet světlo (fotofobie) či hlasité zvuky (fonofobie). U dětí se často vyskytují pouze nespecifické symptomy, jako je podrážděnost a ospalost. Pokud se objeví vyrážka, může být znamením specifické příčiny meningitidy; charakteristická vyrážka doprovází například meningitidu způsobenou bakteriemi Neisseria meningitidis. Ochranu před některými příčinami meningitidy lze zajistit v dlouhodobém výhledu vakcinací, v krátkodobé perspektivě pak podáváním antibiotik. Meningokokové vakcíny byly vyvinuty proti meningokokům skupiny A, C, W135 a Y. V zemích, kde byla vakcína proti meningokokům skupiny C zavedena, došlo k významnému snížení počtu případů způsobených tímto patogenem. V současné době existuje kvadrivalentní vakcína, která je kombinací všech čtyř vakcín.
Černý kašel je infekční bakteriální onemocnění, které způsobuje bakterie Bordetella pertussis. Nemoc se přenáší kapénkovou infekcí. Onemocnění se zjišťuje podle příznaků kašle, teploty nebo podle kultivace vykašlaného hlenu, ve kterém je obsažena bakterie Bordetella pertussis. Při léčení tohoto onemocnění se používají širokospektrální antibiotikum. V České republice je očkování proti černému kašli povinné a významně přispělo k omezení jeho výskytu. Očkovací látky jsou obecně dobře snášeny. Pro očkování proti Černému kašli se používají vakcíny:
 • Hexavakcína, , která je určena pro ty nejmenší. Podává se ve čtyřech dávkách a chrání proti šesti nemocem (záškrt, tetanus, černý kašel, hepatitida B, dětská obrna a proti bakterii Haemophilus influenzae). Dostupná je jako Infanrix Hexa od firmy GlaxoSmithKline nebo jako Hexacima od společnosti Sanofi Pasteur.
 • Trivakcína, chránící proti černému kašli, záškrtu a tetanu. Pomocí těchto opatření se podařilo minimalizovat četnost nákazy.
Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je bakterie, kterou je běžně u mnoha lidí osídlena sliznice úst, nosu a horních cest dýchacích. Při oslabení obranných mechanismů člověka například při viróze, mohou pneumokoky způsobit závažnou infekci – proniknutím do plic (zápal plic), nebo na mozkové obaly, kde způsobí meningitidu. Z méně závažných infekcí způsobují pneumokoky především zánět středního ucha. Inkubační doba (čas mezi vniknutím bakterie do těla a objevením se prvních příznaků) pneumokokového onemocnění je 1 - 3 dny. Jedná se o kapénkovou infekci - přenáší se např. kýcháním, nebo kašlem. Nakazit se je možné od člověka s touto infekcí, nebo od bacilonosiče. Větší výskyt nákaz je v zimě. Infekce se léčí antibiotiky a často je nutná hospitalizace v nemocnici. Jediná prokazatelně účinná prevence těchto onemocnění je očkování.

Ceník očkovacích vakcín

Cena zahrnuje cenu jedné dávky vakcíny včetně aplikace.

NemocVakcínaCena dávkyPočet dávekPoznámka
Virová hepatitida A Havrix 1390Kč 2 dávky Ochrana 20 a více let
Virová hepatitida A Avaxim 160 U 1100Kč 2 dávky  
Virová hepatitida B Engerix B 990Kč 3 dávky  
Virová hepatitida A+B Twinrix 1690Kč 3 dávky Ochrana doživotně
Meningokoková meningitida Nimenrix 1620Kč 1 dávka Ochrana 10 let
Pneumokok Pneumo 23 850Kč 1 dávka Přeočkování se provádí vždy za 3 až 5 let.
Pneumokok Prevenar 13 1700Kč 1 dávka  
Klíšťová encefalitida FSME-IMMUN 990Kč 3 dávky Přeočkování se provádí vždy za 3 až 5 let.
Tetanus Tetanol pur 420Kč 3 dávky Přeočkování se provádí vždy za 10 až 15 let.
Chřipka Vaxigrip 350Kč 1 dávka  
Pásový opar Zostavax 4500Kč 1 dávka  

Preventivní prohlídka

Obsahem prohlídky je:

 • doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika. V rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí
 • kontrola očkování proti tetanu
 • komplexní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výškově - hmotnostního poměru, orientačního vyšetření zraku a sluchu. Součástí preventivních prohlídek je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per - rectum a zhodnocení onkologických rizik
  • u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat
  • u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů a to spolu s poučením o samovyšetřování
 • vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech
 • laboratorní vyšetření, jehož obsahem je
  • orientační chemické vyšetření moči při každé prohlídce
  • vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 letech, dále pak ve věku 30, 40, 50 a 60 let
  • vyšetření glykemie v 18 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech
 • stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku, od 55 let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let. Jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 4 písm. j v období kratším než uvedené intervaly a jeli k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje
 • u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let. Není - li takový výsledek k dispozici, předá lékař doporučení k provedení dalších nezbytných vyšetření

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky.

Pracovní neschopnost

Pojištěnec, který je dočasně práceneschopný, má ustanovením § 64 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, stanoveny tyto povinnosti:

 • Sdělit ošetřujícímu lékaři místo pobytu, na kterém se bude v pracovní neschopnosti zdržovat, svého zaměstnavatele, nebo zda je osobou samostatně výdělečně činnou. Pokud je zahraničním zaměstnancem uvést lékaře, u kterého je registrován a kontakt na něho.
 • Doložit dobu, po kterou bude trvat oprava nebo pořízení nové ortopedické či jiné kompenzační pomůcky, pokud bez těchto nemůže vykonávat svoji práci.
 • Předat písemné potvrzení OSSZ, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, má - li být pojištěná osoba uznána práce neschopnou z důvodu těhotenství a mateřství v době od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, do konce šestého týdne po porodu.
 • Pojištěnec v pracovní neschopnosti je povinen dodržovat:
  • Léčebný režim, který stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti, povinnost poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu.
  • Povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném na rozhodnutí o pracovní neschopnosti.
  • Čas povolených vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, kterou stanovil ošetřující lékař při vzniku pracovní neschopnosti.
  • V případě potřeby změny místa pobytu pojištěnce v pracovní neschopnosti, požádat o tuto změnu ošetřujícího lékaře, který rozhodne, zda to zdravotní stav a léčebný režim nevylučuje. Ke změně místa pobytu do ciziny, je nutný předchozí písemný souhlas lékaře příslušné OSSZ. O souhlas OSSZ si žádá pojištěnec a k žádosti musí doložit písemné vyjádření ošetřujícího lékaře.
  • Dodržovat provádění pracovní rehabilitace.
 • Ohlásit ošetřujícímu lékaři případnou změnu pojišťovny.
 • Dostavit se v určeném termínu ke kontrole a posouzení jeho zdravotního stavu k ošetřujícímu lékaři, k lékaři příslušné OSSZ, nebo do zdravotnického zařízení, které určí OSSZ.
 • Oznámit předem písemně nebo jinak prokazatelně zaměstnavateli povolení změny místa pobytu při pracovní neschopnosti v prvních 14ti kalendářních dnech.
 • Dostavit se v určeném termínu po ukončení ústavní nebo lázeňské péče k ošetřujícímu lékaři ke kontrole, případně si včas dohodnout jiný termín.
 • Rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti (karantény), neprodleně předat zaměstnavateli.
 • Odevzdat při ukončení pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti a zaměstnavateli odevzdat doklad o ukončení pracovní neschopnosti.
 • V čas předávat potvrzení o trvání pracovní neschopnosti pro vypočtení mzdy.
 • Podat vysvětlení příslušné OSSZ nebo svému zaměstnavateli o důvodu své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly pojištěnce (v prvních 14ti kalendářních dnech). Vysvětlení je povinen učinit nejpozději v pracovní den následující po dni kontroly.