Pro firmy - Ceník výkonů

Ceník výkonů pracovně lékařských služeb

Vstupní prohlídka 400Kč
Periodická prohlídka 300Kč
Výstupní prohlídka 300Kč
Mimořádná prohlídka 300Kč
Potvrzení pro řidičský průkaz 300Kč
Potvrzení pro zbrojní pas 600Kč
Prohlídka pro zbrojní pas, prodloužení platnosti 350Kč
Vydání zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství 250Kč
Vyšetření pro profesní průkazy (svářeč, taxi apod.) 300Kč
Rozšířená anamnéza (při nedodání lékařského výpisu) 150Kč

Platby za odborná vyšetření, provedená jinými zdravotnickými zařízeními či jinými ambulantními specialisty dle ceníku zdravotnického nebo ambulantního zařízení.